FÖRETAGET JOUNI WINGSTRAND

Ett kreativ och idérik företag - som finns till för dig och din hund

Nåden blir större när arbetet växer

Han ger mer nåd då min börda blir större när arbetet växer, mer kraft han mig ger med ökade trångmål hans kärlek fördubblas när prövningar möter, sin frid han mig ger.

Hans kärlek är gränslös.Hans kraft ingen människa utforskat än.

Ty av sina eviga väldiga skatter.

Han giver och giver igen.